Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze

Leczenie zachowawcze zębów polega na usunięciu próchnicy i prawidłowym dobudowaniu utraconych tkanek zęba, z uwzględnieniem zasad funkcjonalnych i estetycznych.

 

W naszym gabinecie używamy do tego celu wysokiej jakości materiałów kompozytowych oraz odpowiednich systemów wiążących, które gwarantują doskonałą trwałość i estetykę wykonanych wypełnień.

próchnica

Leczenie endodontyczne (kanałowe)

Leczenie endodontyczne (kanałowe) jest postępowaniem, które przeprowadza się w sytuacji nieodwracalnego zapalenia lub zgorzeli miazgi zęba.

 

Zabieg polega na dokładnym oczyszczeniu komory zęba i kanałów korzeniowych z obumarłych tkanek, ich dokładnej dezynfekcji i szczelnym wypełnieniu. Kluczowe znaczenie dla długoterminowego powodzenia terapii ma sposób opracowania, dezynfekcji i ostatecznego wypełnienia kanałów korzeniowych.

W tym celu używamy specjalistycznych urządzeń:

kanalowe
Endometru
endometr
Endomotoru
endomotor
Urządzeń ultradźwiękowych
radiowizjografii
radiowizjograf
Systemu do wypełniania
kanałów gorącą gutaperką
wypelnienie_na_goraco

Wieloletnie doświadczenie lekarzy i zastosowanie w/w urządzeń pozwala nam osiągnąć wysoką przewidywalność leczenia kanałowego wykonywanego w naszym gabinecie.