Leczenie recesji dziąsłowych

Leczenie recesji dziąsłowych

 

Recesją dziąsłową nazywamy izolowane obnażenie jednego lub kilku korzeni zębów szczęki lub żuchwy pojawiające się najczęściej na powierzchni wargowej lub policzkowej. Najczęstszą przyczyną wywołującą pojawianie się recesji jest uraz powstały na skutek nieprawidłowego szczotkowania zębów, który uszkadza dziąsła o cienkiej, delikatnej budowie anatomicznej (tzw. cienki biotyp przyzębia). Czynnikami sprzyjającymi pojawieniu się opisywanej patologii są:

  • stany zapalne dziąseł
  • wady zgryzu
  • nieprawidłowe wędzidełka warg i języka
  • nieprawidłowo wykonane wypełnienia w okolicy szyjki zęba
  • nieprawidłowo wykonane uzupełnienia protetyczne

 

Z niewielkimi recesjami dziąsłowymi – do 1,5 mm – można postępować w sposób zachowawczy. Polega on na:

  • okresowej kontroli ich wielkości
  • miejscowej fluoryzacji obnażonego korzenia
  • wykonaniu serii zabiegów fizykoterapeutycznych z użyciem prądów diadynamicznych – szczegóły

Leczeniem z wyboru większych recesji jest zabieg chirurgiczny. Procedura zabiegowa jest wysokospecjalistyczna i polega przykryciu obnażonej powierzchni korzenia przeszczepem tkanki łącznej pobranej z podniebienia twardego pacjenta. Z uwagi na to, że w/w procedura mikrochirurgiczna jest bardzo trudna i skomplikowana powinna być wykonywana przez lekarza mającego duże doświadczenie w tej dziedzinie. Lekarze w naszym gabinecie od wielu lat wykonują w/w zabiegi, dzięki czemu udało nam się osiągnąć przewidywalność pokrycia recesji dziąsłowej na poziomie 90 %. Poprawnie wykonany zabieg daje dużą gwarancję na niemal całkowite pokrycie obnażonego korzenia, a dzięki przeszczepowi tkanki uzyskuje się pogrubienie dziąsła w okolicy obnażonego korzenia co znacznie ogranicza możliwość ponownego pojawienia się recesji w tym samy miejscu.

Przed leczeniem:

recesja1

Przed leczeniem:

recesja2

Po leczeniu:

recesja12

Po leczeniu:

recesja22