Leczenie protetyczne

LECZENIE PROTETYCZNE

 

Celem leczenia protetycznego jest odtworzenie brakujących zębów szczęki i żuchwy oraz przywrócenie prawidłowych relacji zgryzowych, funkcjonalnych i estetycznych.

W ramach leczenia protetycznego wykonujemy:

protetyka
Całkowite protezy akrylanowe

(zębów szczęki i żuchwy) u pacjentów, którzy utracili wszystkie własne zęby

Częściowe protezy akrylanowe

(zębów szczęki i żuchwy) u pacjentów, którzy utracili znaczną część własnego uzębienia

Częściowe protezy szkieletowe

(zębów szczęki i żuchwy) u pacjentów, którzy utracili jedynie niewielką część własnego uzębienia

Mosty porcelanowe

stałe uzupełnienie protetyczne mające na celu odbudowanie brakującego zęba

Korony porcelanowe

Odbudowujące duże braki twardych tkanek pojedynczych zębów szczęki i żuchwy

Indywidualne prace kombinowane

stanowiące połączenie mostów lub koron porcelanowych z protezami szkieletowymi