Dla lekarzy

W ramach współpracy z gabinetami stomatologicznymi:

 • przeprowadzamy szczegółowe konsultacje periodontologiczne z planem kompleksowego leczenia
 • wykonujemy specjalistyczne niechirurgiczne leczenie periodontologiczne jako przygotowanie do leczenia protetycznego i ortodontycznego
 • leczymy stany periimplantitis
 • wykonujemy zabiegi sterowanej regeneracji tkanek przyzębia (GTR) wokół zębów i implantów z wykorzystaniem biomateriałów Bio-Oss firmy Geistlich – szczegóły i Emdogain firmy Straumann – szczegóły
 • wykonujemy chirurgiczne zabiegi regeneracji kości wyrostka zębodołowego i zębodołów poekstrakcyjnych (GBR) z użyciem biomateriałów Bio-Oss firmy Geistlich – szczegóły
 • przeprowadzamy plastyczne zabiegi pokrywania recesji dziąsłowych zębów i implantów wykorzystując techniki przeszczepu tkanki łącznej (CTG) – szczegóły
 • wykonujemy zabiegi przeszczepów dziąseł (FGG) wokół zębów i implantów – szczegóły
 • przeprowadzamy ekstrakcje i dłutowania zębów ósmych i innych zębów zatrzymanych
 • wykonujemy zabiegi resekcji, radektomii, plastyki zatoki szczękowej
 • wykonujemy zabiegi wszczepienia implantów firmy Biomet 3i – szczegóły
 • wykonujemy leczenie endodontyczne w trudnych i skomplikowanych przypadkach klinicznych
 • leczymy zachowawczo i chirurgicznie zmiany patologiczne błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł
 • wykonujemy zabiegi fizykoterapeutyczne z użyciem prądów diadynamicznych – szczegóły